top of page

Milli Emlak’tan Ne Şartlarda Arsa Alınır?

YAGEV Haber Merkezi

4 Oca 2023

8/4/2022-7394/13 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi konusunda son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirtildi.
8/4/2022-7394/13 sayılı ilgili maddede; “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır” ifadeleri yer aldı.


Milli Emlak’tan Nasıl Arsa Alınır?

En çok merak edilen konulardan bir tanesi de Milli Emlak’tan bir arsa veya taşınmaz alınacağı zaman neler yapılması gerekir oldu. Satın almak istediğiniz arsa veya taşınmazlar için farklı şartlar aranmakta. Eğer arsa almak istiyorsanız; almak istediğiniz arsanın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) müracaat edip, satın alma talepleri, il, ilçe, mevki, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği bir dilekçe ile işlemleri başlatmanız ve istenilen şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.


Satışı Mümkün Olan Hazine Taşınmazları Nelerdir?

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan, herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan ve hukuken ihaleye çıkarılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan taşınmazlar satışa çıkarılabilmektedir.


Hazine Taşınmazını Satın Almak Ne Tür Avantajlar Sağlamaktadır?

Hazineye ait taşınmazların yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Satışı yapılan taşınmaz, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisine tabi değildir. Satışı yapılan taşınmazlardan Katma Değer Vergisi alınmamaktadır. Taşınmazın satış bedelinin ¼’ü peşin alınmakta geriye kalan kısmı ise azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilmektedir. Bu taksitlere satışın yapıldığı yılda geçerli olan “Kanuni Faiz Oranı” uygulanmaktadır. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi halinde faiz hesabı, tahsil tarihi itibariyle hesaplanmaktadır. Taksitlendirilen taşınmazlarda satış borcu bitmeden banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilmesi halinde tapu verilme imkânı bulunmaktadır.


bottom of page